top of page
Ticker
Recent Posts

Dive in!

Dagelijks worden er enorme hoeveelheden bruikbaar voedsel weggegooid. Dumpster diven is een praktijk die direct en kleinschalig antwoord biedt op voedselverspilling. Letterlijk gezien is dumpster diven duiken in de afvalcontainers op zoek naar bruikbaar voedsel. Dumpster divers maken van voedsel dat afval is geworden, weer voedsel! 

 

De praktijk dumpster diven confronteert op allerlei manieren bepaalde gevestigde sociale ideeën over voedsel en afval. Voedsel vinden tussen afval is bijvoorbeeld vies en een gevaar voor de gezondheid. Bovendien wordt dit geassocieerd met de activiteit van daklozen, zwervers, junkies en ander volk van zogenaamde lage sociale orde. Het verzamelen van gratis voedsel is alleen sociaal geaccepteeerd in naam der goede doelen, anders word je al snel als profiteur of pannenlikker bestempeld. De praktijk dumpster diven overschrijdt op deze en andere manieren bepaalde sociale normen, verwachtingen en gewoontes. Dit kan een zeker gevoel van ongemak veroorzaken bij de dumpster divers zelf, maar ook bij de mensen die er – direct of indirect – mee in aanraking komen.

 

Sinds een paar weken ben ik zelf begonnen met dumpster diven in Amsterdam en heb ik aan levende lijve gevoelens van ongemak ervaren en uit mijn omgeving signalen van ongemakkelijkheid opgevangen die een directe reactie zijn op een confrontatie met de praktijk dumpster diven. Zo heeft een goede vriendin - hoewel omgeven door dumpster divers - nooit de stap gezet om mee te diven omdat ze een zekere weerstand voelt. Zo twijfelt mijn moeder om dumpster food van mij aan te nemen omdat ze geen eten ‘voor de neus weg wil kapen’ van mensen die het echt nodig hebben. Zo voeren dumpster divende huisgenoten een discussie in de keuken of ze eters wel of niet moeten inlichten over het feit dat het voedsel ‘gedived’ is. Ze besluiten van wel. Ze stellen zelfs een leeftijdslimiet van 25 jaar in, alsof het eten van dumpster food een groter risico is voor de volksgezondheid dan bijvoorbeeld het roken van tabak of het drinken van alcohol.

 

Ik ben gefascineerd geraakt door deze uitingen van ongemak met betrekkeing tot dumpster diven en nieuwsgierig naar de manieren hoe men hiermee omgaat. Graag wil ik hier met jullie mijn ervaringen en gedachtekronkels over de ongemakken (en de gemakken!) van dumpster diven met jullie delen en jullie natuurlijk van harte uit nodigen om mee te duiken!

 

Floor.

 

 

bottom of page